Dans Atelier Maastricht - Logo

Over

english below 
Dansatelier Maastricht zorgt voor kwaliteitsvol dansonderwijs aan alle leeftijden en niveau’s in de disciplines Hip Hop, Jazzdans, Moderne Dans, Klassiek Ballet, Flamenco,Peuter- en kleuterdans, dans voor mensen met een beperking en tapdans

In een veilige omgeving en met veel plezier groeien als danser en mens is het doel. Creativiteit en verbinding staan hoog in ons vaandel.

Dansatelier Maastricht provides quality dance education to all ages and levels in the disciplines Hip Hop, Jazz Dance, Modern Dance, Classical Ballet, Flamenco,Toddler and preschool dance, dance for people with disabilities and tap dance

Growing as a dancer and human being in a safe environment and with fun is the goal. Creativity and connection are our top priorities.
Dans Atelier Maastricht - Heading Contact
Lotte Timmermans

Dansdocent

Lotte Timmermans

Dansdocent Jazzdans | Hip Hop

english below

Lotte studeerde af in 2014 aan de Fontys academie voor Danseducatie in Tilburg. Na 9 maanden in Disneyland Parijs te hebben gewerkt als Parade Performer is Lotte vanaf 2015 in Nederland gaan freelancen als Dansdocent en Danser. Ze geeft diverse danslessen in het onderwijs en danswerkveld, en ontwikkelt ook regelmatig nieuwe dansprojecten en voorstellingen voor verschillende doelgroepen. Als performer is Lotte te vinden in diverse voorstellingen, dansvideo’s, videoclips, producties en dinnershows.

“In mijn lessen staan ontspanning en plezier voorop. Ik vind het enorm belangrijk dat je jezelf kunt zijn en hierdoor ook je zelfvertrouwen kunt ontwikkelen. Als performer/danser moet je jezelf kunnen en durven presenteren, en dat is waar ik in mijn lessen graag aandacht aan geef. Het is heerlijk om te zien hoe dansgroepen daardoor groeien op fysiek en mentaal niveau!” – Lotte

Lotte graduated in 2014 from the Fontys Academy for Dance Education in Tilburg. After working for 9 months in Disneyland Paris as a Parade Performer, Lotte started freelancing in the Netherlands as a Dance Teacher and Dancer from 2015. She teaches various dance classes in the education and dance field, and also regularly develops new dance projects and performances for different audiences. As a performer, Lotte can be found in various performances, dance videos, video clips, productions and dinner shows.

“In my classes, relaxation and fun are paramount. I think it is hugely important that you can be yourself and through this also develop your self-confidence. As a performer/dancer you have to be able and dare to present yourself, and that is what I like to pay attention to in my lessons. It is wonderful to see how dance groups grow physically and mentally as a result!” – Lotte

Sofie Konings

Dansdocent

Sofie Konings

Dansdocent Peuters,Kleuters, Ballet, Modern

english below

Sofie is professioneel danseres, opgeleid op Codarts in Rotterdam. Sinds 2017 danst ze in het professionele danstheater gezelschap van Isabelle Beernaert. Daarnaast is ze dans- en yogadocente en organiseert ze eigen Sound & Movement Sessions. Haar motivatie is om mensen in hun hart te raken en inspireren, om ieders innerlijke wereld in beweging te brengen door middel van het lichaam en bovenal mensen de schoonheid, vreugde en verbinding te laten ervaren van de taal zonder woorden. Momenteel geeft Sofie peuter- en kleuter dansavontuurlessen, kleuterballet en moderne dans lessen ½ gevorderd.

“Wanneer ik anderen kan laten glunderen wanneer ze dansen, van jong tot oud, dat vind ik het allermooist aan dansdocente zijn. In mijn lessen streef ik ernaar om mijn leerlingen te laten ontdekken, verbinden en groeien in technisch niveau, creativiteit, expressie en muzikaliteit. Ik geloof sterk in de kracht van dans en ik vind het dan ook fantastisch om dit te kunnen delen.” – Sofie

Sofie is a professional dancer, trained at Codarts in Rotterdam. Since 2017, she has been dancing in Isabelle Beernaert’s professional dance theatre company. She is also a dance and yoga teacher and organises her own Sound & Movement Sessions. Her motivation is to touch and inspire people’s hearts, to move everyone’s inner world through the body and, above all, to let people experience the beauty, joy and connection of language without words. Currently, Sofie teaches preschool dance adventure classes, kindergarten ballet and modern dance classes ½ advanced.

‘When I can make others smile when they dance, from young to old, that’s what I love most about being a dance teacher. In my classes, I strive to let my students discover, connect and grow in technical level, creativity, expression and musicality. I strongly believe in the power of dance and I love being able to share this.’ – Sofie

Sharon Habets

Dansdocent

Dansdocent Kleuterdans | Klassiek Ballet | Moderne Dans

english below

Sharon is van de vooropleiding dans in Maastricht doorgestroomd naar de Academie voor Danseducatie aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Naast lesgeven, werkte ze als danseres en werkt ze in verschillende projecten die aan dans verbonden zijn.
In haar les kun je heerlijk jezelf zijn en ga je op zoek naar jouw unieke dansgevoel. Het belangrijkste vindt ze de combinatie van een goede techniek en dat unieke dansgevoel waardoor dansplezier gegarandeerd is!

Sharon moved on from the preparatory dance school in Maastricht to the Academy for Dance Education at the Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Besides teaching, she worked as a dancer and works in various projects related to dance.
In her class you can delightfully be yourself and explore your unique sense of dance. What she finds most important is the combination of a good technique and that unique dance feeling which guarantees dancing pleasure!

Dansdocent

Annefloor Imhoff

Dansdocent

Dansdocente Hip Hop | Jazzdans | Tapdans

english below

Annefloor studeerde in 2023 af aan de Academie voor Danseducatie op Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. Hiervoor studeerde ze aan Lucia Marthas Institute for Performing Arts in Amsterdam. Op dit moment is Annefloor werkzaam als allround dansdocent en werkt als dansdocent in het onderwijs. Als choreograaf en danseres werkt ze binnen verschillende projecten in het theater en maakt ze haar eigen voorstelling. Naast haar werk als docent en choreograaf is ze regelmatig te zien op het toneel. Ze was dit jaar te zien in de musical Red Star Line van Studio 100 en in de musical Caro in het Efteling Theater. 

“Ik vind het fantastisch om mijn passie voor dans over te brengen op anderen. Een goede sfeer en veiligheid in de lessen staan bij mij op nummer één, maar hard werken en vertrekken vanuit de juiste techniek vind ik ook zeker belangrijk. In mijn lessen is er ruimte voor speelsheid en eigen creatieve invulling vanuit de dansers. In elke danser probeer ik als docent het beste naar boven te halen, door ze niet alleen als groep, maar ook individueel aandacht te geven.” – Annefloor

Annefloor graduated from the Academy for Dance Education at Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg in 2023. Prior to this she studied at Lucia Marthas Institute for Performing Arts in Amsterdam. Currently, Annefloor works as an all-round dance teacher and works as a dance teacher in education. As a choreographer and dancer she works within different projects in theater and creates her own performance. In addition to her work as a teacher and choreographer, she can regularly be seen on stage. She was seen this year in Studio 100’s musical Red Star Line and in the musical Caro at the Efteling Theater.

“I love transferring my passion for dance to others. A good atmosphere and safety in the lessons are number one for me, but working hard and starting from the right technique are also very important. In my classes there is room for playfulness and own creative interpretation from the dancers. As a teacher, I try to bring out the best in each dancer by giving them attention not only as a group, but also individually.” – Annefloor

 

Yvette van der Slik

Dansdocent

Dansdocent Moderne dans

english below

Yvette geeft ruim 15 jaar les in hedendaagse dans, improvisatie en performanceskills. Ze is opgeleid als hedendaagse danser bij AHK te Amsterdam en gaf les bij Kumulus, nu Dansatelier Maastricht, Toneelacademie Maastricht en Moderne Dans Maastricht. Ze was gedurende 15 jaar verbonden als docent, coach Eigen Werk bij ODM/IDA Opleiding Dans Maastricht. Creeerde diverse choreografieën bij Opleiding dans Maastricht, Performancegroep Kumulus, ADEcompany en Moderne dans Maastricht. Naast dansdocent en choreograaf is Yvette gecertificeerd mindfulnesstrainer en beoefent ze al ruim 18 jaar aikido. Deze ervaringen integreert ze in haar dans.

‘In mijn lessen streef ik naar flow, creativiteit en verbinding. Dans is voor mij een manier om te groeien en om mensen dichter bij elkaar te brengen.’ – Yvette

Yvette has been teaching contemporary dance, improvisation and performance skills for over 15 years. She trained as a contemporary dancer at AHK in Amsterdam and taught at Kumulus, now Dansatelier Maastricht, Toneelacademie Maastricht and Moderne Dans Maastricht. She was connected for 15 years as teacher, coach Own Work at ODM/IDA Opleiding Dans Maastricht. Created various choreographies at Opleiding dans Maastricht, Performancegroep Kumulus, ADEcompany and Moderne dans Maastricht. Besides being a dance teacher and choreographer, Yvette is a certified mindfulness trainer and has practiced aikido for over 18 years. She integrates these experiences into her dance.

‘In my classes I strive for flow, creativity and connection. For me, dance is a way to grow and to bring people closer together.’ – Yvette

Heidi Vos

Dansdocent

Dansdocent Klassiek Ballet

english below

Heidi volgde haar opleiding aan het Stedelijk Instituut voor ballet in Antwerpen en aan de Fontys Dansacademie in Tilburg. Sinds 2013 was Heidi bij Kumulus de Coördinator Dans, Theater en Musical Buiten lesgeven is ze choreograaf voor verschillende dans- en musicalproducties en produceert ze evenementen. Nu is ze docent bij Dansatelier Maastricht  waar ze nog steeds met evenveel plezier en betrokkenheid lesgeeft.

“Ik wil dat mijn leerlingen zich creatief kunnen ontwikkelen in een leuke sfeer, die hen stimuleert om de technische aspecten van het dansvak onder de knie te krijgen. Een goed technisch niveau gecombineerd met dansplezier is het ultieme doel. Voorstellingen en presentaties zijn hier een onderdeel van. Leerlingen op een positieve manier uitdagen om boven zichzelf uit te stijgen, hun grenzen te verleggen en daar dan de vruchten van te plukken is voor mij als docent en choreograaf de mooiste beloning.” – Heidi.

Heidi trained at the Stedelijk Instituut voor ballet in Antwerp and at the Fontys Dance Academy in Tilburg. Since 2013 Heidi was the Coordinator of Dance, Theater and Musical at Kumulus Besides teaching, she is choreographer for several dance and musical productions and produces events. Now she is a teacher at Dansatelier Maastricht where she still teaches with as much pleasure and commitment.

“I want my students to be able to develop creatively in a fun atmosphere that encourages them to master the technical aspects of dance. A good technical level combined with dance fun is the ultimate goal. Performances and presentations are part of this. Challenging students in a positive way to rise above themselves, push their limits and then reaping the rewards of that is the greatest reward for me as a teacher and choreographer.” – Heidi.

Luis Pedraza

Dansdocent

Dansdocent Klassiek Ballet

english below

Luis Ricardo Pedraza Cedrón (ES) is geboren in Allicante. Hij studeerde aan de Royal Academy of Dance en aan het Conservatorio Professional Municipal de Danza de Ribarroja del Turia.

Na zijn opleiding danste Luis onder meer bij het Baltic Dance Theatre in Polen, IT Dansa, VODance Proyet en Cienfuegos Danza.

In 2010 won Luis de eerste prijs bij de veertiende internationale danscompetitie van Ribarroja del Turia. Sinds 2015 danst hij bij SALLY Dansgezelschap Maastricht. Luis heeft choreografieën gedanst van onder meer Ohad Naharin, Sidi Larbi Cherkaoui, Jirí Kylián, Alexander Ekman en Itzik Galili. Ook heeft Luis meerdere eigen choreografieën gemaakt voor verschillende scholen en festivals.

Luis Ricardo Pedraza Cedrón (ES) was born in Allicante. He studied at the Royal Academy of Dance and at the Conservatorio Professional Municipal de Danza de Ribarroja del Turia.

After his training, Luis danced with the Baltic Dance Theatre in Poland, IT Dansa, VODance Proyet and Cienfuegos Danza, among others.

In 2010 Luis won first prize in the fourteenth Ribarroja del Turia international dance competition. Since 2015, he has been dancing with SALLY Dance Company Maastricht. Luis has danced choreographies by Ohad Naharin, Sidi Larbi Cherkaoui, Jirí Kylián, Alexander Ekman and Itzik Galili, among others. Luis has also created several of his own choreographies for various schools and festivals.

Imme Van wensen

Dansdocent

Dansdocent Klassiek Ballet, Moderne dans

english below

Hallo daar!
 
Mijn naam is Imme van Wensen en vanaf september 2024 maak ik deel uit van het docententeam van Dansatelier Maastricht. Ik ben afgestudeerd aan de academie voor danseducatie en heb mezelf mogen ontwikkelen als all-round danser en docent. In mijn lessen gaan we opzoek naar de balans tussen de precisie van de techniek, muzikaliteit en het speelse dansgevoel. Met mijn rugzak vol kennis, kijk ik er ontzettend naar uit om dit met jullie te delen, van elkaar te leren en natuurlijk te inspireren.
Let’s Dance!
 
Hallo daar!
 
Mijn naam is Imme van Wensen en vanaf september 2024 maak ik deel uit van het docententeam van Dansatelier Maastricht. Ik ben afgestudeerd aan de academie voor danseducatie en heb mezelf mogen ontwikkelen als all-round danser en docent. In mijn lessen gaan we opzoek naar de balans tussen de precisie van de techniek, muzikaliteit en het speelse dansgevoel. Met mijn rugzak vol kennis, kijk ik er ontzettend naar uit om dit met jullie te delen, van elkaar te leren en natuurlijk te inspireren.
Let’s Dance!
 
Elisa Billy

Dansdocent

Dansdocent kleuterdans, Hip Hop, jazzdans, Klassiek ballet, dans voor mensen met een beperking

english below

In 2019 studeerde Elisa af aan ArtEZ Bachelor Docent Dans in Arnhem. Met haar afstudeeronderzoek heeft ze zich verdiept in dans voor mensen met een ernstig meervoudige beperking. Het is voor Elisa belangrijk dat het duidelijk is dat iedereen kan dansen! Ze geeft les aan verschillende doelgroepen en pakt graag nieuwe projecten aan. Elisa geeft dansles in het speciaal onderwijs, regulier onderwijs, diverse dansscholen en bij SALLY-dansgezelschap Maastricht. Tijdens de dansles wil ze de kinderen het plezier in dans laten beleven en in een veilige omgeving laten ontwikkelen.

“Het geeft mij een goed gevoel om te zien hoe kinderen zich in dans kunnen uiten en creatief bezig zijn in de lessen” – Elisa

In 2019, Elisa graduated from ArtEZ Bachelor of Dance in Arnhem. With her graduation research, she studied dance for people with severe multiple disabilities. It is important to Elisa that it is clear that everyone can dance! She teaches different target groups and enjoys tackling new projects. Elisa teaches dance in special education, regular education, various dance schools and at SALLY dance company Maastricht. During dance class, she wants the children to experience the joy of dance and develop in a safe environment.

“It gives me a good feeling to see how children can express themselves in dance and be creative in the lessons” – Elisa

Marika Meoli

Dansdocent

Dansdocent Ballet 35+ - Move and connect dance class

english below


Marika Meoli is een professionele danseres, geboren in 1992 in het zuiden van Italië, momenteel gevestigd in Nederland.
Na haar dansopleiding aan de “Accademia Nazionale Di Danza” in Rome verhuisde ze naar Rotterdam, waar ze in 2015 afstudeerde aan Codarts als professioneel danseres. In Maastricht begon ze te werken als performer voor verschillende projecten en choreografen in Europa en Azië. In haar carrière heeft ze stukken uitgevoerd van prominente choreografen als Nacho Duato, Sjoerd Vreugdenhi, Regina Van Berkel, Marina Mascarell, Liat Waysbort , Samir Calixto, Jan Martins. In 2018 begon ze haar werk in choreografie te verdiepen door te werken als assistent-choreograaf voor Joost Vrouenraets.
Marika geeft op dit moment bij Dansatelier Maastricht les aan Ballet 35+ en Move and Connect Dance class.  Voor Marika zijn haar leerlingen de belangrijkste inspiratiebron voor het ontwikkelen van een ruimte waarin verbeelding, speelsheid en veiligheid zich kunnen manifesteren. Ze heeft ook ervaring met dansles geven aan ouderen die lijden aan de ziekte van Parkinson. Ook heeft ze de masteropleiding dans- bewegingstherapie bij Codarts afgerond.  In Marika’s visie moet dans voor iedereen zijn en moet iedereen in zijn kracht worden gezet door middel van dans.

Marika Meoli is a professional dancer, born in 1992 in the south of Italy, currently based in the Netherlands.
After her dance training at the “Accademia Nazionale Di Danza” in Rome, she moved to Rotterdam, where she graduated from Codarts in 2015 as a professional dancer. In Maastricht, she began working as a performer for different projects and choreographers in Europe and Asia. In her career she has performed pieces by prominent choreographers such as Nacho Duato, Sjoerd Vreugdenhi, Regina Van Berkel, Marina Mascarell, Liat Waysbort , Samir Calixto, Jan Martins. In 2018, she began to deepen her work in choreography by working as an assistant choreographer for Joost Vrouenraets.
Marika currently teaches Ballet 35+ and Move and Connect Dance class at Dansatelier Maastricht. For Marika, her students are the main inspiration for developing a space where imagination, playfulness and safety can manifest. She also has experience teaching dance to seniors suffering from Parkinson’s disease. She also completed the master’s program in dance movement therapy at Codarts. In Marika’s vision, dance should be for everyone and everyone should be empowered through dance.

Marta Flendrig

Dansdocent

Dansdocent Flamenco

english below

Als kleuter begon Marta met danslessen, waar flamenco al snel van spel in passie veranderde. Als jong meisje trad ze op met gitarist Mario Cortés, van wiens zus Carmen Cortés ze later les kreeg. Vanaf haar vijftiende vertrok ze regelmatig naar Andalusië, waar ze les nam en naar vele flamencofeesten en festivals ging. Marta verhuisde naar Madrid, studeerde aan de Academia Amor de Dios bij grootheden als El Guïto, Cristobal Reyes en Manolete, en later bij Manolo Marín en La Lupi. In Nederland haalde ze haar lesbevoegdheid. Marta heeft flink wat podiumervaring in binnen- en buitenland. Ze danste met gerenommeerde groepen als Muchachos, Chupendi, Mudanza en Zyryab. Regelmatig werd ze begeleid door de beste gitaristen van Spanje, zoals Jeronimo Maya en Paco Fernández. Als flamenco-percussioniste ging ze onder meer op tournee met de voorstellingen La vida de Pablo en Mujeres de Hoy, langs vele theaters in Nederland, België en Frankrijk.

“Flamenco is magisch en heeft alles… emotie, expressie, cultuur, ritme, een uitdagende techniek… ik vind het fantastisch om dat allemaal te delen en leerlingen te zien groeien en genieten” – Marta

As a toddler, Marta began taking dance lessons, where flamenco soon turned from play to passion. As a young girl, she performed with guitarist Mario Cortés, whose sister Carmen Cortés later taught her. From the age of fifteen she left regularly for Andalusia, where she took lessons and went to many flamenco parties and festivals. Marta moved to Madrid, studied at the Academia Amor de Dios with such luminaries as El Guïto, Cristobal Reyes and Manolete, and later with Manolo Marín and La Lupi. In the Netherlands, she obtained her teaching certification. Marta has considerable stage experience at home and abroad. She danced with renowned groups such as Muchachos, Chupendi, Mudanza and Zyryab. She was regularly accompanied by the best guitarists in Spain, such as Jeronimo Maya and Paco Fernández. As a flamenco percussionist, she went on tour with the shows La vida de Pablo and Mujeres de Hoy, among others, along many theaters in the Netherlands, Belgium and France.

“Flamenco is magical and has everything…. emotion, expression, culture, rhythm, a challenging technique…. I love sharing all that and seeing students grow and enjoy it” – Marta

Anouk Habets

Dansdocent

Dansdocent Peuterdans

english below

Na het afronden van de lerarenopleiding Nederlands besefte Anouk dat ze meer met haar passie voor dans wilde doen dan alleen zelf dansen. Daarom deed ze auditie en werd aangenomen bij de Fontys Academie voor danseducatie. Na het eerste jaar maakte ze de overstap naar Amsterdam, waar ze afstudeerde als docent Dansexpressie. Anouk verzorgt op dit moment verscheidene dansprojecten in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs voor Kaleidoscoop, ze is werkzaam als docent Movement Technique bij het Conservatorium Maastricht en ze geeft wekelijkse danslessen aan mensen met de ziekte van Parkinson. Naast de lessen bij Kumulus geeft Anouk naschoolse lessen op verschillende locaties. Haar doelgroep varieert tussen de 2 en 80 jaar. Ook verzorgt ze choreografieën voor lokale (amateur)voorstellingen. In haar vrije tijd doet ze aan stijldansen en salsadansen.

“In mijn danslessen vind ik het belangrijk dat peuters en kleuters de kans krijgen om te beleven, ontdekken, genieten! Creativiteit, fantasie en plezier staan daarbij centraal” – Anouk

After completing the Dutch teacher training program, Anouk realized that she wanted to do more with her passion for dance than just dance herself. So she auditioned and was accepted at the Fontys Academy for Dance Education. After the first year, she made the move to Amsterdam, where she graduated as a dance expression teacher. Anouk currently takes care of several dance projects in primary and secondary education for Kaleidoscope, she works as a Movement Technique teacher at the Maastricht Academy of Music and she gives weekly dance lessons to people with Parkinson’s disease. In addition to the classes at Kumulus, Anouk gives after-school classes at various locations. Her target group varies between the ages of 2 and 80. She also provides choreography for local (amateur) performances. In her free time, she does ballroom dancing and salsa dancing.

“In my dance classes, I find it important that toddlers and preschoolers have the opportunity to experience, discover, enjoy! Creativity, imagination and fun are central to this” – Anouk